CTW-Gebinde

Gebindeart Menge Bruttogewicht pro Palette
Kessel à  20 kg
M-Fass à 50 kg
Fass à   180 kg
14
6
2
330 kg
350 kg
415 kg

Zurück